GA WORKSHOP for STUDENTS

GreenAge Workshops   -   16-20th April 2012     
MSGSÜ-Fındıklı & TMMOB-Karaköy


Here are the workshop groups information below. To participate a group please fill out the form or send an e-mail to greenageworkshop@gmail.com.

For more information: 
greenageworkshop@gmail.comWS 1: Introduction to Ekistics
Tom Fookes,
Arzu Kocabaş, Doç. Dr., MSGSÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Murat Diren, Urban and Regional Planner and Advisor to the Mayor of Kartal, Istanbul

Quota: 10


Context: A workshop to introduce Ekistics (The Science of Human Settlements) with particular emphasis on the results of C.A. Doxiadis’ development of a formal structure to bring a consistent and systematic approach to the study of human settlements. Since Ekistics is trans-disciplinary, bringing together the interests of the numerous disciplines and professions responding to problems of human settlements, the ekistic frameworks which form the core of the workshop are pertinent to these interests. They are also directly applicable to the issues of the GreenAge II Symposium. The workshop includes the following:
-Ekistic units
-Ekistic elements
-Basic principles
-Quality of Life principles
-The synthesis of frameworks: the Anthropocosmos Model.
These frameworks will be explained within a local reconnaissance study.
Target: Purpose: An introduction to Constantinos Apostolos Doxiadis (1913-75), founder of Ekistics: The Science of Human Settlements, and a brief background to his initiative to lay the foundation of a holistic discipline for the studies of all types of human settlements.
Study Questions:
1. What do we know about C.A. Doxiadis?
2. What were the significant periods in his life for forming his ideas which came to be called Ekistics?
3. Why did he reject the status quo where the study of human settlements, towns and cities in particular, was distributed across most disciplines?
4. Why was inter-disciplinary collaboration seen to be insufficient for a proper understanding of problems of human settlements?WS 2: What is Sustainability?
Eser Yağcı, Architect, PhD Candidate MSFAU
Cem Özhatay, Landscape Designer
Bora Başkan, Graphic Designer&Artist, Part-time instructor,Bilgi University

Quota: 15

Context: 
an empty box: REMEMBER // REDEFINE // RE/ACT // RE_ // 
Rhizome: EXTRACT essential (knowledge, principle, material, technique, history, relation, discourse, tool, term, identity, pattern, geographic,planetary,archeological ...)
Target: 
- addressing affairs to take up
- examining the role of personal narrations within collective space
- intersecting different determinations on sustainability
- experimenting to find new ways of expressions
- mashing up via monopoly (retrofitting)
- investigating the terms "beautification" and "liveability" in terms of place making
- adapting concepts into information technologies.WS 3: Obstacles and Precautions
Dr. Osman Arayıcı, Asist. Prof. MSFAU, Vice Head of Interior Architecture Department
Ö.Barış Öztürk, Asist. Prof., MSGSU, Department of Interior Architecture
Ferda Yüksel, Res.Asis. MSGSU, Department of Interior Architecture
Nuriye Nida Çelebi Şeker, Res. Asis. MSGSU, Department of Interior Architecture

Quota: 15

Context: Obstacles and precautions are two notions that are not contradictory in essence. the two  concepts appear as the antinomy that requires the utmost ingenuity, and the most complex puzzle that preserves the balance of the cycle of life.
Target: The shelters, dwellings, bridges and all the other "obstacles" that we build against nature with the materials that nature offers us, are inherently precautions. The aim is to give us, the participants, the means to create our own "precautions" against certain backdrops in order to maintain a habitable environment
WS 4: "ÇEVRE" Fotoğraf - Kısa Film Atölyesi 
Dr. Selda Karaosman, Mimar, Yrd. Doç. MSGSÜ, Mimarlık Bölümü
Aylin Ayna, Mimar, Arş. Gör. MSGSÜ, Mimarlık Bölümü

Quota: 15

Context: Tüm bileşenleri ile “çevre” kavramı, “çevresel farkındalık”, çevre üzerine sorunsallar ve benzerleri, çeşitli metin/ fotoğraf/ film okumaları ve konuşmacılar desteği ile tartışılacak; yine fotoğraf ve kısa film araç ya da yöntem olarak kullanılarak bu çerçevede eleştriler/ fikirler/ çözümler/ yöntemler geliştirilecektir/ sunulacaktır.
Target: Konunun, yapılı ve doğal çevre olarak ayrılması alışılagelmiş, ilk akla gelir hâl olan 'fiziksel çevre'nin ötesinde, diğer boyut ve bileşenleriyle de beraber düşünerek, sosyal, kültürel, psikolojik, ... bir gerçeklik olarak görüldüğü haliyle, kavram, sorunsallar, eleştiriler ve yorumlar çerçevesinde ele alınması hedeflenmektedir. "Çevre"ye bu bütünsel yaklaşıma dair çeşitli metinler, görsel materyaller, konuşmacılar ve tartışmalar ile de atölye süreci desteklenecektir. Atölye kapsamındaki bu kısa süreli düşünme-tartışma-yorumlama süreci fotoğraf, çizim, maket, diyagram, metinler vb. her türlü tekniğin de kullanımına fırsat verebilecek kurgusal fotoğraf, foto-kolaj ya da kısa film üretimleri ile sonlandırılacaktır.WS 5: Vanishing Gardens of Bodrum Peninsula
Dr. Nezih R. Aysel, Asist. Prof. Arch., MSFAU  Department of Architecture
Dr. Ece Postalcı Altınkaya Asist. Prof., Arch., MSFAU,  Department of Architecture
Dr. Güldehan Y. Atay, Res. Asist., Arch., MSFAU,  Department of Architecture

Quota: 15

Context: The citrus gardens of Bitez form the biggest percantage of  the green in Bodrum Peninsula. The intense structuring is   a threat for gardens proctected only zoning law. Since the income of agricultura is inconsiderable, the gardens are isolated by time. The context of the Atelier is the sustainability of the gardens in Bitez.
Target: The workshop aims to inspire an awareness of importance of the natural environment in local identity of Bodrum peninsula. The field work concerns the potential of both gardens and the locals-as the owners of field. We aim to open a discussion on sustainabilty of the green in Bodrum Peninsula through the gardens of Bitez.
WS 6: İstanbul'da Kent İçinde Yaya Hareketliliğinin Sürekliliği
Dr.Ahmet Tercan, Mimar,  Yrd. Doç. MSGSÜ 
Erdal Özyurt, Mimar, Öğr. Gör., MSGSÜ

Quota: 15

Context: Kent içinde belirlenen bir parkur boyunca yaya hareketliliğinin niteliği ve sürekliliği farklı kent okumaları üzerinden incelenecektir.
Target: 
- Atölye çalışması
- Deneysel analitik çalışmalar
- Yaya parkurunun deneyimlenmesi
- Bireysel sunuşlar
- Tartışma 
WS 7: Empty Recycle Bin
Erhan Gülen, Arş. Gör, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı, MSGSÜ / Res. Ass. Industrial Designer

Quota: 10 (Sadece Endüstri Tasarımı Bölümü öğrencileri)

Context: Returning back the technological products as a sculpture or a new product, Which’s lifecycle is over today.
Target: Getting 3d forms which means something as an art or a industrial product.
WS 8: Bomonti Pazar Alanı’nı Doğa Dostu Bir Toplanma Mekanı Olarak Yeniden Yorumlamak
Dr. Bahar Aksel, Şehir Bölge Plancısı, Yrd.Doç., MSGSÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dr. Ayhan Enşici, Arş. Gör., İTÜ, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Quota: 15Context: Bomonti Bira Fabrikası çevresinde gelişen semt kent merkezinin önem
kazanması ile konutlar için yeniden bir odak haline geldi. Eskinin sanayi
alanları ve bostanları yüksek katlı blokların inşa edilmesine olanak tanıdı.
Akıllı yapılardan oluşan bu yeni çevre alandaki tüm boşlukları örterken,
açık kamusal alanlar özel alanlara dönüştü. Diğer yandan mevcut Pazar
alanı İstanbul’un ilk organik pazarına ev sahipliği yaparak dikkatleri semte
ve ekolojik yaşama çekti. Bölgede kalan tek kamusal açık alanın ekolojik
yaşam bilinci çerçevesinde semt sakinleri için toplanma noktası ve aynı
zamanda esnek kullanımlı bir kamusal alan olarak kullanılması önemlidir.
Target: Nüfus ve yapılaşma açısından gittikçe yoğunlaşan kent merkezinde açık
alanlar giderek azalmaktadır. Potansiyel sahibi alanlar ise yetersiz
yaklaşımlar nedeniyle gerektiği gibi hizmet verememekte, verimli
kullanılamamaktadır. Çalışması kapsamında bu alanlardan biri olan
Bomonti Pazar alanının esnek kullanımlı bir açık alan olarak yeniden
ele alınması amaçlanmaktadır. Farklı ölçeklerde üretilecek çözümler ile
mekanın sürdürülebilir, ekolojik yaşamı destekleyen bir kentsel
toplanma alanı olarak yeniden tasarlanmasına dönük fikirler üretilecektir.
Ortaya çıkacak fikirlerin ileride yapılacak uygulamalara ışık tutacak
çözümler önermesi, yaklaşımlar geliştirmesi hedeflenmektedir.
WS 9: The Future of Kayaköy in the Light of Memory and Spaces Conceptions or “Back to the  Future"
Özgür Ediz, Assoc. Prof. at Uludağ University
Dr. Haluk Çetinkaya, Asist. Prof. Art Historian, MSFAU. Department of Archeology
Dr. Nezih R. Aysel, Asist. Prof. Arch., MSFAU  Department of Architecture

Quota: 15

Context: The subject of the gradual decay and disappearance  of Kayaköy, which is a spatial and anachronic witness to the Population Exchange, is revived. The future transference of the location, which is a path of historical memory, into an outdoor museum is the discussion point of the workshop.
Target: The aim of the workshop is to discuss conceptual and spatial proposals to be brought up on the subject of keeping Kayaköy alive and transferring it to future generations.WS 10: Polonya / Krakow Atölyesi 
Dr. Güzin Konuk, Mimar, Prof., MSGSÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dr. İnci Olgun, Mimar, Öğr. Gör., MSGSÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Aylin Ayna, Mimar, Arş. Gör. MSGSÜ, Mimarlık Bölümü


Quota: 10

Context: Çalışma ECOWEEK ile ortak yürütülen bir proje olmakla beraber Polonya-Krakow bölgesi üzerine gerçekleştirilecek olup, ayrıntılı bilgi ve dokümanlar ilerleyen günlerde verilecektir. Çalışmaya sonrası, ürünler Mayıs ayı içerisinde Polonya'da gerçekleştirilecek olan Ecoweek Konferansı'nda paylaşılacaktır

WS 11: Tekerlek 
Ahmet Çetin Eyüp, Arş. Gör, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı, MSGSÜ
Dr. Abdusselam Selami Çifter, Arş. Gör, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı, MSGSÜ 
Merve Özyurt, Arş. Gör, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı, MSGSÜ
            
Quota: 10


Context: Otomobil lastikleri, otomobil sektörü ile paralel olarak gelişmekte ve ciddi bir tüketim öğesi olarak ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, kullanım ömrü dolmuş lastikler, çevre için bir tehdit unsuru oluşturmaktadır. Kullanılmış olan lastiklerin granül haline getirilerek malzeme veya ısı santrallerinde termik enerji olarak değerlendirilmesi mümkündür. Bu atölye çalışmasında ise ağırlıklı olarak otomobil lastiklerinin tekrar kullanılması üzerinde durulacaktır. Bu sayede atık lastiklerden kaynaklanan çevre sorununun, bu atıklardan yeni ürün fikirleri ortaya çıkarılması ile önüne geçilmesi planlanmaktadır. 
Target:
-Geri dönüşümün yaratıcı bir şekilde yapılabileceğinin vurgulanması
-Çevresel bir sorun üzerine katılımcıların fikir yürütmesinin sağlanması
-Endüstri ürünleri tasarımı perspektifinden çevresel sorunlara ilişkin çözüm getirebilme yöntemlerinin tartışılması
-Katılımcılar arasında konu ile ilgili fikir alışverişi ortamının oluşturulması
-Uygulamalı bir şekilde üç boyutlu çalışmaların oluşturulması 
Tutorial - Online Event Management with the ticketing solution from amiando